افتخارات و دستاوردها
  • استفاده تعداد زیادی از اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی پخش ایران از نرم افزار جامع توزیع و پخش ویژن   
  • دریافت تندیس و لوح رضایتمندی مشتری از معاونت محترم ریاست جمهوری (دی ماه سال نود)
  • انتخاب شرکت نرم افزاری پرشین ویژن به عنوان شرکت نرم افزاری منتخب در زمینه رضایتمندی مشتری درهمایش ملی مشتری مداری در مرکزهمایش های صدا و سیما (دی ماه سال نود)  
  • کسب رتبه برتر نرم افزاری در زمینه نرم افزار پخش مویرگی در سومین همایش فروش و پخش ایران (با حضور انجمن  صنفی پخش ایران و وزارت بازرگانی)
  • سخنرانی مهندس امین رفیع زاده در سومین همایش فروش و پخش به عنوان تنها مربی نرم افزاری همایش (آذرماه سال هشتاد و نه)
  • حضور فعال به عنوان تنها حامی نرم افزاری در سومین همایش فروش و پخش ایران در سالن همایش های صدا و سیما
  • دریافت تندیس از سومین همایش فروش و پخش ایران (با حضور انجمن صنفی پخش ایران و وزارت بازرگانی)
  • سخنرانی مهندس رفیع زاده در دومین سمپوزیوم همایش پخش ایران (مرداد ماه سال هشتاد و نه)
  • همکاری صمیمانه با برترین های صنعت پخش ایران

تماس