Blog

مدیریت زنجیره تامین در نرم افزار ERP

مدیریت زنجیره تامین در نرم افزار ERP

مدیریت زنجیره تامین در نرم افزار ERP

سیستم مدیریت زنجیره تامین در "نرم افزار جامع برنامه‌ ریزی و مدیریت منابع سازمانی" مدیریت عملیات‌های بخش‌های تولید، تأمین و پخش را برای شما تسهیل می‌کند و شامل دو زیرسیستم اصلی شامل: سیستم مدیریت موجودی و سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی خرید داخلی است. این سیستم براساس نیاز سازمان‌ها (شرکت‌ها) به گونه‌ای طراحی شده است که تجربه بهتری را برای کاربران فراهم کند. در ادامه قابلیت‌های موجود در سیستم انبار نرم افزار ERP ویژن تشریح می‌شود.

انبار در نرم افزار ERP

مدیریت انبار در نرم افزارERP  پخش و تولید پرشین ویژن شامل شش زیر بخش اصلی است. اطلاعات پایه، عملیات روزانه انبار، قیمت گذاری اسناد انبار، عملیات پایان دوره، گزارشات مقداری و گزارشات ریالی، شش بخش اصلی سیستم مدیریت انبار در نرم افزارVision ERP است. در بخش اطلاعات پایه، می‌توان نوع انبار و تراکنش‌های مربوط به هر انبار را تعریف کرد. تعریف انبار، پارامترهای کنترلی انبار، طبقه‌بندی جانمایی و همچنین جانمایی انبار گزینه های دیگر موجود در این بخش هستند.

مهمترین ویژگی منوی اطلاعات پایه نرم افزار شرکت پرشین ویژن، ساخت داینامیک و سفارشی تراکنش‌های انبار است. در واقع در منوی فرعی فیلد تراکنش‌های انبار که در فرم اصلی (فرم والد) تراکنش‌های انبار قرار دارد می‌توان از میان 70 فیلد موجود در این بخش گزینه‌های متعددی نظیر تاریخ تاثیر موجودی، واحد کسب و کار، سریال کالای مصرف‌کننده، سریال طرف حساب و... را به یک انبار اختصاص داد تا در زمان برنامه‌ریزی و کنترل انبار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این در فرم اصلی تراکنش (فرم والد) می‌توان مشخص کرد که حواله صادره (رسید وارده) به یک انبار شامل چه مواردی باشد. برای مثال برای انبار ضایعات می‌توان رسید دریافت ضایعات تولید را مجاز دانست لکن حواله صادره برای حمل در این انبار غیر مجاز باشد. 

کنترل موجودی انبار

یکی دیگر از قابلیت‌های نرم‌افزار ERP  پخش و تولید پرشین ویژن که در بخش اطلاعات پایه انبار در دسترس کاربران قرار دارد کنترل موجودی انبار است. برای دسترسی به این قابلیت می‌بایست به بخش پارامترهای کنترلی انبار از منو اطلاعات پایه انبار مراجعه کرد. پس از انتحاب فرم لیست انبارها و انتخاب کالا در فرم فرزند این فرم، در بخش پایین فرم کالا چندین گزینه کنترلی نمایش داده می‌شود که یکی از این گزینه‌ها کنترل موجودی است. در این گزینه می‌توان نقطه سفارش، حداقل و حداکثر موجودی کالا و همچنین مقطع سفارش‌دهی هر کالا را به تکفیک مشخص کرد. به این ترتیب امکان مدیریت و برنامه‌ریزی موجودی کالا به تفکیک هر انبار و هر کالا امکان پذیر می‌شود.

انبار و  عملیات روزانه انبار

به منظور مدیریت و برنامه‌ریزی عملیات انبار، وجود یک فرایند صحیح ضروری است. در واقع انبار محل نگهداری کالاها و دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و انبارداران، دخالتی در تامین نیازهای سازمان ندارند. از اینرو کاربران نرم افزار، مسئول برنامه‌ریزی جهت تهیه کالا و ارسال آن به انبار یا دریافت آن از انبار هستند. ازاینرو تامین کالا با صدور اعلام نیاز توسط کاربری که به کالای خاصی نیز دارد آغاز می‌شود. فرم اعلام نیاز نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن، شامل یک فرم والد و یک فرم فرزند است. در فرم والد، کاربر نسبت به صدور درخواست اعلام نیاز کالا اقدام کرده و در فرم فرزند نسبت به درج جزئیات درخواست شامل: مشخصات کالای مورد درخواست و تعداد مورد نیاز در قالب مقدار واحد شمارش پایه کالا اقدام می‌کند. گردشگار موجود در این فرم، موجب می‌شود فرایند اعلام نیاز در صورت تایید و تصویب مراجع مسئول قابلیت اجرایی داشته و مدیران سازمان(شرکت) بر روی درخواست‌های اعلام نیاز مدیریت و کنترل داشته باشند.

پس ازثبت اعلام نیاز، مرحله بعدی یعنی بررسی اعلام نیاز آغاز می‌شود. در این مرحله کاربر انبار نسبت به بررسی موجودی کالا اقدام می‌کند. در صورتیکه مجموع موجودی انبار و موجودی در راه که ناشی از خریدهای تایید شده است کمتر از میزان مورد نظرکاربر باشد انباردار نسبت به صدور درخواست خرید اقدام می‌نماید. در واقع نرم افزارVision ERP با درنظرگرفتن موجودی انبار، کالای در راه یا خریدهای تایید شده قبلی، نسبت به برنامه‌ریزی و مدیریت موجودی‌ها اقدام می‌نماید. به این ترتیب احتمال خرید بیش از نیاز یا رسوب کالا در انبار  و بلوکه شدن دارایی‌های سازمان در قالب موجودی انبار کاهش می‌یابد.

همانطور که پیش‌تر گفته شد در بخش پارامترهای کنترلی انبار می‌توان نقطه سفارش و سقف و کف موجودی کالا را مشخص کرد. در بخش بررسی موجودی بر اساس نقطه سفارش، امکان تهیه گزارش موجودی کالا به تفکیک هر انبار، کالا و نقطه سفارش کالا وجود دارد. کاربر یا انبار دار می‌تواند در این فرم نسبت به صدور اعلام نیاز انفرادی یا صدور درخواست خرید تجمیعی چند کالا با یکدیگر اقدام نماید. رزور موجودی بر اساس واحد درخواست کننده، پرسنل درخواست کننده یا مصرف کننده بخش دیگر مدیریت انبار است. که امکان رزور کالا را برای یک کاربر فراهم می‌کند. از رزرو موجودی به عنوان یک سیستم کنترلی، برنامه ریزی و یا پیش بینی در هنگام صدور حواله انبار یا صدور فاکتور فروش کالا استفاده می‌شود.

ریالی کردن انبار به روش FIFO  & LIFO

در پایان سال مالی و قبل از تعیین سود و زیان شرکت لازم است ارزش کالای موجود به یکی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری نظیر میانگین، FIFO  یا LIFO  تعیین شود. برای این منظور لازم است کلیه حواله‌های صادره و همچنین رسیدهای وارده قیمت‌گذاری شوند. قیمت گذاری موجودی اوّل دوره نیز یکی دیگر از پیش نیازهای تعیین ارزش موجودی کالا است. در نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد. برای مثال موجودی انبار را می‌توان بر اساس قیمت استاندارد کالا تعیین کرد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم یکپارچه مدیریت زنجیره تامین ارتباط میان بخش خرید و انبار به صورت سیستمی برقرار است می‌توان بر اساس فاکتور خریدهای ثبت شده در سیستم، قیمت موجودی را مشخص کرد. با این حال در صورتیکه که کالای خاصی فاقد فاکتور یا اسناد مثبته باشد می‌توان با مراجعه به گزینه ثبت قیمت موردی اسناد، به صورت دستی قیمت موجودی انبار را تعیین نمود.

گزینه اعتبارسنجی و ریالی‌کردن انبار یکی ازحساس‌ترین و دقیق‌ترین بخش‌های مدیریت زنجیره تامین است. اشتباه در محاسبات این بخش می‌تواند سود و زیان نهایی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این در میان حسابداران و حسابرسان در خصوص نحوه محاسبه موجودی ریالی انبار اختلاف نظر وجود دارد. در واقع روش‌های‌مختلفی نظیر روش اوّلین صادره از اوّلین وارده FIFO، اوّلین صادره از آخرین وارده LIFO  و روش میانگین متحرک وجود دارد که حسابداران برای قیمت گذاری موجودی کالا از آن استفاده می‌کنند. در نرم‌افزارVision ERP امکان محاسبه و ریالی‌کردن انبار بر اساس هر سه روش ذکر شده وجود دارد.

انبارگردانی، موجودی ابتدای دوره

انبارگردانی و ثبت موجودی اوّل دوره -ریالی و تعدادی- یکی دیگر از اقدامات لازم برای بستن حساب‌های مالی و محاسبه سود و زیان است. برای این منظور می‌توان از منوی عملیات آخر دوره یکی از گزینه‌های انبارگردانی و ثبت موجودی اوّل دوره را انتخاب کرد. هدف انبار‌گردانی شمارش فیزیکی و مقایسه تعداد واقعی موجودی با تعداد ثبت شده در "نرم افزار جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی" است. روش‌های مختلفی برای انبارگردانی وجود دارد. در نرم‌افزار ERP پخش و تولید شرکت پرشین ویژن امکان انبار‌گردانی در یکی از اشکال تک‌شمارشی، دوشمارش متوالی و سه شمارش متوالی وجود دارد. پس از تگ‌گذاری و انتخاب شیوه شمارش، نوبت به درج کالاهای انتخاب شده برای شمارش می‌رسد. عملیات انبارگردانی با درج تعداد کالای شمارش شده در نرم‌افزارVision ERP و تعیین سرک صادره یا کسری وارده و در نهایت صدور سند اصلاحیه انبار‌ به انتها می‌رسد. در خاتمه پس از قیمت‌گذاری موجودی ابتدای، ارزش ریالی انبار برای محاسبه سود و زیان استفاده می‌شود.

کاردکس انبار و گزارشات مقداری انبار

کاردکس انبار یا گزارش کاردکس انبار همان گزارش گردش کالا است که نشان‌دهنده میزان وروردی‌ها( رسیدهای انبار) و خروجی‌ها( حواله های صادره) یک انبار و مانده کالا پس از هر تراکنش است. گزارش موجودی کالا، گزارش مرور اسناد انبار، گزارش سرجمع ورود و خروج کالا، گزارش سرجمع ورود و خروج کالا به تفکیک انبار، گزارش تاریخ انقضای کالا، گزارش انتقال بین انبار، ازجمله گزارش‌های نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن است. البتّه گزارش‌های دیگری نیز در بخش گزارشات مقداری وجود دارد که ازمیان آنها می‌توان به گزارش سرجمع انتقال بین انبارها، گزارش موجودی ترکیب کالا و گزارش موجودی کالا به ازای جانمایی کالا اشاره کرد. سایر گزارشات نرم افزارVision ERP عبارتند از: گزارش سامانه جامع انبارها، گزارش موجودی بچ/سریال و گزارش موجودی درختی ترکیب کالا، که کاربران می‌توانند از آنها برای مدیریت و برنامه ریزی زنجیزه مدیریت تامین استفاده کنند.

کاردکس ریالی و گزارش ریالی انبار

همانند بخش گزارش مقداری انبار، بخش گزارش ریالی انبار شامل کاردکس ریالی کالا و گزارش سرجمع تفصیلی ریالی کالا در انبار است. در واقع "نرم‌افزار جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی" پرشین ویژن گزارشات متعددی در خصوص ارزش ریالی کالا در انبار را فراهم کرده است. سایر گزارشات موجود در بخش گزارشات ریالی عبارتند: از گزارش مرور ریال اسناد انبار، گزارش سرجمع ریال ورود و خروج کالا و گزارش گردش کالا که در بخش کاردکس و گزارش ریالی انبار در دسترس کاربران نرم افزارVision ERP قرار دارد.

 در صورتیکه مایل هستید با قابلیت‌های نرم‌افزار ERP پخش و تولید شرکت پرشین ویژن آشنا شوید می‌توانید فرم درخواست مشاوره را تکمیل کنید یا با ما تماس بگیرید. همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.

 


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد

دیدگاه شما چیست؟
Instagram
img

شما هم بنویسید!

شما هم می‌توانید یادداشت و مطالب خود را برای ما ارسال کنید تا در وبلاگ پرشین ویژن با نام شما منتشر شود.

تماس با ما
docx file PDF