Blog

وبلاگ

مدیریت منابع انسانی

BPM در مقابل ERP
مدیریت منابع سازمانی ERP
BPM در مقابل ERP
بر اساس گزارشات، ۹۳ درصد از شرکت‌ها تلاش بطور مداوم می‌کنند تا فرآیندهای کاری خود را بهبود بخشند؛ با این وجود تنها ۵۰ درصد از سازمان‌هایی که از نرم افزار BPM استفاده می‌کنند، رضایت خود را از این ابزار گزارش کرده‌اند. ممکن است نیمی دیگر از کاربران، از ابزارهای دیگری مانند ERP برای مدیریت فرآیندهای کاری خود استفاده کنند که رضایت بیشتری از آن دارند. در این مطلب دو سیستم ERP و BPM را با مقایسه و مزایا و معایب هر یک را بررسی می‌کنیم.
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۰ دیدگاه
docx file PDF