Blog

وبلاگ

ٍERP

تغییر فرهنگ سازمانی در راستای استقرار ERP
مدیریت منابع سازمانی ERP
تغییر فرهنگ سازمانی در راستای استقرار ERP
فرهنگ سازمانی در موفقیت استقرار ERP در سازمان شما اثرگذار است، به طوری که تحول اصلی پس از استقرار ERP، و در بیشتر مواقع موفقیت پروژه‌ی ERP، تغییر و تحول در فرهنگ سازمانی است؛ البته این موضوع اصلاً کار آسانی نیست! فرهنگ سازمانی ایده‌آل برای انطباق با ERP چه مولفه‌هایی دارد و چطور باید به این مولفه‌ها دست یافت؟
شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۰ دیدگاه
docx file PDF