Blog

وبلاگ

مهاجرت به erp

ERP یا EXCEL تفاوت از شب تا روز
مدیریت منابع سازمانی ERP
ERP یا EXCEL تفاوت از شب تا روز
در بحث مقایسه‌ی اکسل با ERP، دومی به عنوان برنده‌ی مسلم ظاهر می‌شود. در واقع این مطلب بهانه‌ای است تا ببینیم یک سیستم ERP چه مزایایی را برای سازمان نسبت به دیگر راه‌حل‌هایی که بیشتر منابع انسانی سازمان تمایل به استفاده از آن دارند ایجاد خواهد کرد.
یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ ۰ دیدگاه
docx file PDF