Blog

نرم افزار مدیریت تولید در سیستم ERP

نرم افزار مدیریت تولید در سیستم ERP

نرم افزار مدیریت تولید در سیستم ERP

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقیقه

نرم افزار مدیریت تولید ویژن بخشی از  نرم افزارERP یا نرم‌افزار جامع برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی است که تحت عنوان ماژول یا زیرسیستم مدیریت تولید، برنامه‌ریزی و مدیریت کلیه فرایندهای تولیدی، اعم از طراحی و تولید محصول را بر عهده دارد و گزارشات مورد نیاز کاربران بخش تولید یا مدیریت تولید را فراهم می‌کند. هدف نهایی نرم افزار مدیریت تولید ویژن که با الگو برداری از بهترین های این حوزه تولید شده است حصول اطمینان از دسترسی مشتری به محصول نهایی در زمان، کیفیت و قیمت مناسب است. از منظر سازمانی نیز هدف این سیستم، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع واحد تولید به منظور تولید یک کالای به صرفه و کاهش ضایعات است.

گفتنی است که سیستم مدیریت تولید نرم افزار ERP پرشین ویژن با چند سیستم و ماژول دیگر تعامل دارد. در واقع سیستم‌های برنامه‌ریزی، انبار، خرید، کنترل کیفیت، تعمیر و نگهداری، قیمت تمام شده و منابع انسانی به صورت مستقیم با نرم افزار مدیریت تولید در تعامل هستند. از سوی دیگر سایر ماژول‌های نرم‌افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن نظیر ماژول فروش، حسابداری و خزانه نیز به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر سیستم تولید قرار دارند. البته ساختار ماژولار نرم افزار Vision ERP این قابلیت را فراهم کرده است تا آن دسته از شرکت های تولیدی که صرفاً دارای واحد تولید هستند بدون نیاز به تهیه سایر ماژولهای، نیازهای خود را از نرم افزار مدیریت تولید پرشین ویژن دریافت کنند. گفتنی است که در یک دسته بندی کلّی سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی منابع تولید پرشین ویژن شامل دو زیر سیستم تولید و کنترل کیفیت است.

نرم افزار مدیریت تولید نرم افزارERP  پرشین ویژن شامل چهار بخش اصلی است. اطلاعات تولید همان اطلاعات پایه است. بخش دیگر اطلاعات مهندسی است که درآن فرایند تولید و ساختار کالا تعریف می‌شود. عملیات تولید بخش اصلی مدیریت منابع تولیدی است که به برنامه‌ریزی و مدیریت منابع تولیدی می‌پردازد و شامل گزارش تولید روزانه و گزارش تولید چند محصول است. آخرین بخش از سیستم مدیریت منابع تولید بخش گزارشات سیستمی است که شامل گزارش‌های دستور تولید، ضایعات و چند گزارش دیگر است. این گزارشات می‌توانند مدیران را در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع تولیدی یاری کنند.

ضایعات، شیفت کاری و ماشین آلات

در نرم افزار مدیریت تولید ویژن برای برنامه ریزی و مدیریت منابع تولیدی نیاز است که اطلاعات کاملی از منابع در درسترس در اختیار برنامه‌ریزان قرار گیرد. مکان تولید، منابع مصرفی، ماشین آلات، نوع حوزه کاری، حوزه کاری، شیفت کاری، نوع ضایعات و نوع توقفات و دلایل توقفات از جمله مهترین اطلاعاتی هستند که می‌بایست برای برنامه ریزی منابع تولیدی در یک "نرم افزار یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی" یا ERP  درج شود.

در بخش منابع تولید، کاربر می‌بایست محل تولید و همچنین انبار وابسته به مکان تولید را ثبت کند. ثبت نشانی و اطلاعات تماس، دیگر اطلاعات مورد نیاز این بخش است. منابع مصرفی نیز دیگر آیتم مورد نیاز برای برنامه ریزی و مدیریت منابع تولید است. منابع انرژی نظیر، آب وبرق و گاز از جمله منابعی است که می‌بایست در این بخش ثبت شود. سایر منابع مصرفی در تولید نظیر قطعات و مواد مصرفی و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز برای خط تولید می‌بایست در این بخش تعریف شود. اطلاعات ثبت شده در این بخش، مبنای محاسبه قیمت تمام شده کالا در فرم قیمت تمام شده است. از اینرو در منوی قیمت استاندارد کالای تولید، این قابلیت در نرم افزار ERP  پخش و تولید پرشین ویژن لحاظ شده است تا قیمت مواد مصرفی در تولید به یکی از روش‌های استفاده از فاکتور خرید یا قیمت استاندارد کالا یا حتی درج از گزارش تولید تعیین شود.

ثبت ماشین آلات تولیدی، بخش دیگر مورد نیاز در نرم افزار مدیریت تولید است. ماشین آلات ثبت شده در دو زیر سیستم دیگر اموال( سیستم مالی) و تعمیر و نگهداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع حوزه کاری و حوزه کاری دیگر اطلاعات ثبت شده در این بخش است. در منوی حوزه کاری، تجهیزات، پرسنل تولید، ظرفیت زمانی و منابع مصرفی اختصاص داده می‌شود. در واقع تعریف حوزه کاری بخش اصلی برنامه‌ریزی منابع یک واحد تولیدی است. دیگر اقدام لازم برای برنامه‌ریزی در سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی منابع تولید( MRP ) تعریف شیفت کاری، انواع ضایعات و ‌انواع توقف تولید نظیر قطعی برق، کمبود مواد یا غیبت پرسنل است که می‌توانند موجب ایجاد وقفه در تولید و به تبع آن اتلاف منابع و در نهایت افزایش قیمت تمام شده تولید گردند. 

نسخه محصول و فرایند تولید

برای تولید یک کالای خاص ممکن است نسخه‌های تولیدی متفاوتی وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است یک صندلی نیلپر با انواع مختلف روکش، جک و چرخ عرضه شود. برای همین به نسخه‌های متفاوتی از محصول نیاز است. از اینرو در نرم افزار مدیریت تولید و در بخش ساختار کالای تولیدی نسخه تولید یا فرمولاسیون کالای تولیدی طراحی گردیده و متناسب با نسخ تولید، فرایند تولید و همچنین اعلام نیاز خرید مربوطه صادر می‌شود. در همین بخش منوی فرایند تولید نشان دهنده توالی ایستگاه‌های کاری لازم و آن دسته از مکان‌های تولیدی است که می‌بایست قبل از تولید کالای مورد نظر طراحی شده و در نرم افزار ERP شرکت پرشین ویژن درج گردد. دیگر قابلیت ارائه شده در نرم افزار Vision ERP پارامترهای کنترلی تولید است که از میان آنها می‌توان به بررسی ساختار محصول، فرایند، برنامه‌ریزی، دستور تولید اشاره کرد. گزینه‌هایی که همگی به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی در بخش تولید در نظر گرفته شده است.

 

ساختار درختی محصول در نرم افزار مدیریت تولید

 گزارش تولید روزانه، دستورتولید و گزارش توقفات

در نرم افزار مدیریت تولید، بخش عملیات تولید شامل صدور دستور تولید، گزارش تولید روزانه  وگزارش تولید چند محصولی است. علاوه بر این گزارش توقفات روزانه و همچنین گزارش عدم تولید و گزارش ضایعات روزانه نیز از جمله اقداماتی است که کاربر واحد تولید یک کارخانه می‌بایست انجام دهد. گزارش مصارف جانبی نیز دیگر فعالیتی است که در منوی عملیات تولید درج شده و گزارش‌ کالای مصرفی است که به عنوان یک کالای جانبی در تولید مصرف می‌شود. برای مثال روغن مصرف شده برای روان‌ کردن عملکرد جک صندلی، بخشی از کالاهای مصرفی جانبی است که در خط تولید یک صندلی مصرف می‌شود.

 

دستور تولید در نرم افزار مدیریت تولید

در تمامی موارد ذکر شده در بخش عملیات نرم افزار ERP  پخش و تولید پرشین ویژن، ارتباط میان مدیریت تولید و سایر سیستم‌های نرم افزار برقرار شده است. برای مثال در بخش گزارش تولید روزانه، ارتباط میان انبار، بهای تولید، درخواست بازرسی (کنترل کیفیت) و صدور حواله مواد از انبار درج شده است. همچنین در بخش گزارش تولید روزانه - به عنوان یک فعالیت در حال برنامه ریزی- ارتباط میان مصارف، علّت ضایعات محصول، علّت توقفات، نیروی انسانی و ضایعات جانبی با تولید روزانه نیز مورد نظر قرار گرفت است.

بهای تولید، گزارش ضایعات و  گزارش توقفات

در بخش گزارشات نرم افزار مدیریت تولید ویژن، گزارش‌های متعددی نظیر: گزارش بهای تولید، ضایعات، دستور تولید، مرور گزارشات تولید و گزارش عملکرد تولید وجود دارد که توسط کاربران تولید قابل استفاده است. علاوه بر گزارش‌های ذکر شده چند گزارش نیز در نرم افزار مدیریت تولید و  ERP پخش و تولید پرشین ویژن وجود دارد که تصویر کاملی را از عملکرد واحد تولید ارائه می‌کند. گزارش محل مصرف کالا، گزارش ساختار کالا، گزارش درختی ساختارکالا و همچنین موجودی پای کار از دیگر گزارشات موجود در "نرم افزار جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی" پرشین ویژن است. در صورت تمایل به آشنایی با انواع ضایعات پیشنهاد می کنیم به مطالب مربوط به تولید ناب و شناسایی انواع ضایعات مراجعه کنید. 

از دیگر گزارشهای موجود در نرم‌افزار مدیریت تولید پرشین ویژن می‌توان به گزارش بهای استاندارد ساختار و گزارش بهای تولید اشاره کرد. گزارش مغایرت بین تولید و کنترل کیفیت و گزارش کارکرد نیروی انسانی در تولید نیز از دیگر گزارشات کاربردی ارائه شده در سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی تولید است. گزارش ضایعات و گزارش توقفات تولید نیز از دیگر گزارشاتی است که در این بخش ارائه شده است. گفتنی است که با استفاده از کاوشگر نیز می‌توان برخی از گزارش‌های تولید را تهیه کرد. برای مثال گزارش دستور تولید، گزارش ضایعات و گزارش تولید روزانه از جمله گزارش‌هایی هستند که می‌توان با استفاده از کاوشگر آنها را تهیه کرده و در صفحه داشبورد کاربر قرار داد.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت تولید شرکت پرشین ویژن فرم درخواست دمو را تکمیل کنید یا با ما تماس بگیرید. همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی سئوالات شما خواهند بود.


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد

دیدگاه شما چیست؟
Instagram
img

شما هم بنویسید!

شما هم می‌توانید یادداشت و مطالب خود را برای ما ارسال کنید تا در وبلاگ پرشین ویژن با نام شما منتشر شود.

تماس با ما
docx file PDF